Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Bắc Ninh

Chia sẻ và kết nối yêu thương
Từ thiện Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 30, 2017 Rating: 5
Từ thiện Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 30, 2017 Rating: 5
Từ thiện Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 29, 2017 Rating: 5
Từ thiện Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 29, 2017 Rating: 5
Từ thiện Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 12 29, 2017 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.