Các tổ chức/hội từ thiện, hoạt động từ thiện ở Bắc Ninh

Chia sẻ và kết nối yêu thương

Featured Posts

Từ thiện Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 3 09, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Từ thiện Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Từ thiện Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Mr. Tu THien on tháng 1 10, 2018 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.